Het eiland ligt in de uiterwaarden van de Maas, de bewoners zijn gewend dat hun landerijen jaarlijks onder water lopen. Hun huizen hebben ze gebouwd op verhogingen. De pastorie stond ook op een terp, maar soms kwam ook daar het water binnenkabbelen. In 1781 verhaalt de rentmeester van Ommeren: 'Dom. Wilmet en deszelfs meid hebben op 't studeercamertjen hoog en droog gezeten, en hebben daar geen gebrek gehad als aan klaar water het welk mijn kinder hem hebben doen brengen, want het maaswater was ook hier ongemeen dik en vet; in den tour die ik met een schuyt over het Eijland heb gedaan om alles te onderzoeken, ben ik ook aan de pastorie geweest, maar kon niet ingelaten worden. aan de wielkant sprak ik met Dom. die mij uyt het venster van de studeencamer een soopje toereikte; ruijm 8 dagen is er water in de pastorie geweest...'(v.0.15-2-1781) Vanaf 1761 gaat een bonte rij aan predikanten achtereenvolgens de huis bewonen: 1761-1771 M.Gromme 1771-1776 N.Lange 1777-1785 J.Wilmet 1785-1791 J.Slotemaker 1791-1794 L.Vogelsanck 1794-1797 P.M.Brouwer 1797-1799 R.Sweigholt 1799-1801 J.E.Voet van Campen 1802-1806 J.G.Vorstman 1806-1811 D.Indeweij 1812-1816 C.J.Scheurleer 1816-1823 H.J.van Nouwhuis 1827-1827 W.de Rapper Volgens de eerste kadasterkaart van 1832 is Wielestein nietmeer het eigendom van de heer van Hemert (C.A.D. van Nagell) maar van de Kerk van Nederhemert, 1827-1837 J.A.Hanewinckel 1839-1849 J.L.J.Hallo 1849-1856 C.H.van Dam 1856-1860 M.Salverda de Grave 1860-1869 A.D.J.Scholte 1870-1873 P.S.Niemeijer 1873-1877 A.Voorhoeve 1880-1883 J.W.Berkelbach 1884-1888 Dr.J.M.S.Baljou Er zijn klachten over de slechte behuizing in Wielestein. Sommige predikanten hebben dat ook uitgesproken en in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw wordt besloten om de pastorie af te breken en er een nieuwe voor in de plaats te zetten. In 1890 wordt de eerste steen gelegd door Elisabeth van Nagell, geboren Kretschmar. 1889-1892 Dr. J.A.Cramer 1894-1904 ds. Bleeker 1895-1911 ds. Pannebakker 1912-1914 ds. van Voorst Vader 1915-1918 ds. Verloop 1919-1924 ds. Kluin Daarna is er lange tijd een vacature. Het dorp in noord groeit sterker dan zuid: in 1939 wonen er in Nederhemert totaal 962 mensen. In Nederhemert Zuid zijn er slechts 10% daarvan. Het zwaartepunt van het kerkelijk leven heeft zich daardoor verplaatst naar Noord. Daarom wordt een pastorie beschikbaar gesteld en verhuurd aan Mr. van Dam, advocaat uit Rotterdam. In 1954 wordt besloten de pastorie in zuid te verkopen. Johanna Helena Knoop *26-3-1891 Wielstein wordt eigenaresse. Zij gaat er met haar zuster Els *6-7-1893 en haar broer Hendrik wonen. Johanna Helena, juffrouw Leentje, was actief in het kerkenwerk in Nederhemert. Zij bespeelde in noord en zuid het orgel, op sommige zondagen driemaal per dag. Ze gaf orgelles, verzorgde de zondagschool en sleepte voor de jeugd talloze leesboeken aan, want ze was beheerdster van de afdeling van 'de reizende bibliotheek'. Zij stierf 2-2-1972. Juffrouw Els *6-7-1893 werkte als onderwijzeres eerst te Nederhemert Zuid maar spoedig al in Brakel; Lang was ze lerares in Zutphen. In 1954 kwam ze naar Heusden om samen met haar broer Willem alle lessen van de Nut U.L.O. te geven. Ze stierf 27-1-1984. Hendrik *6-7-1898 was jarenlang werkzaam bij een bloemist in Waalwijk en vanaf 1956 de bekende en vertrouwde boswachter van Staatsbosbeheer op het eiland Nederhemert. Hij stierf 18-7-1990. In 1991 en 1992 krijgt Wielestein een grondige opknapbeurt en is thans nog een voornaam gebouw op het eiland Nederhemert. tekst naar: Trees Blom