Bestek van de uitbreiding van de nieuwe pastorie in 1898. Uit het archief van de firma Hobo te Nederhemert. Zie :Van Molenpad naar Molenstraat. 125 jaar bouwbedrijf Hobo Nederhemert. (De spelling is soms gemoderniseerd door Trees Blom, aug. 2010) Bestek en voorwaarden waarnaar door Heeren Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Nederhemert op maandag 13 Juli 1898 des voormiddags half twaalf ten herberge van Vos aldaar zal worden aanbesteed. Het bouwen van een verdieping op de pastorie aldaar met bijkomende werken. Art. 1. Omschrijving van het werk. Het werk bestaat hoofdzakelijk in: - Het omhoog zetten der kap. - Het opbouwen eener verdieping. - Het veranderen der benedenkamers, keuken en privaat. - Het vergroten van het bestaande schuurtje enz. geheel volgens hierbij behorende tekening en nadere omschrijving, met bijlevering van de daartoe benodigde materialen, arbeidsloon enz.
Art. 2. Uitvoering der werken. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig dit bestek en de daarbij behorende tekening geheel naar aanwijzing en goedkeuring en in de volgorde die door de directie zal worden aangegeven.
Art. 3. Hoofdafmetingen. Lengte en breedte van de op te bouwen verdieping is gelijk aan de afmetingen van het bestaand hoofdgebouw. De gang bij de trap wordt breed 1 m. Het salon wordt lang 5.50 m. Het peil waarnaar de hoogte in dit bestek gerekend zijn voor de bovenkant van de bestaande vloer der eerste verdieping. Onderkant muurplaat van het bestaande gebouw 1.10 m + P. Bovenkant zoldervloer van het nieuwe ,, 3. + Onderkant muurplaat van het nieuwe gebouw 3.35 + Bovenkant nok ,, ,, 6.50 + Alle overige afmetingen volgens tekening, aanwijzing en in behoorlijk verband met het bestaande gebouw. Art. 4 Slooping. De neus- en andere lijsten evenals de goten voor en achter het gebouw zijn af te nemen, de muurplaten los te maken, de rollagen der topgevel af te nemen, zodat de gordingen en nok loskomen van de muren, de kap is daarna te ontnemen van pannen, goed te schoren en daarna 2 of 3 maal omhoog te brengen. De uitkomende raam- en deurkozijnen, ramen en deuren, kunnen zoo ze in goede staat worden afgenomen en uitgebroken volgens tekening en nadere aanwijzing in de nieuwe muren geplaatst worden. Het uitkomende rib- en vloerhout dat gaaf en zonder gebreken is en aan de afmetingen in dit bestek genoemd voldoet, kan op aan te wijzen plaatsen na goedgekeurd te zijn, weder gebruikt worden, evenals ankers, koppelijzers, zoveel noodig naar opgave versmeed. De steenen zijn goed af te bikken en schoon te maken en kunnen na goedgekeurd te zijn, weder verwerkt worden.