Oude pastorie

In 1881 is het huis gebouwd als pastorie. lees hier verder

bouwhistorie

Over de bouw van het huis is nog een en ander terug te vinden. Zo is het orginele bestek van de verbouwing in 1890 bewaard gebleven. Lees hier verder.

bewoners

Leentje, Els en Henk Knoop waren de laatste bewoners. Henk was de boswachter van ‘t Ailand’. Tevens verzorgde hij tot op late leeftijd de stempeltjes aan de poort van speeltuin. Lees hier verder.

WELKOM

website nog in aanbouw

Welkom op de website

van Huize Wielestein.

Huize Wielestein is een

oude pastorie met een

rijke historie.

Hebt u vragen of

opmerkingen laat het

ons gerust weten.

De voormalige pastorie ligt in een fraaie landelijke en historische omgeving van Nederhemert Zuid ook wel “ ’t Eiland ” genoemd. Het biedt een geweldig uitzicht over de omliggende landerijen en rivieren. Het uitzicht is in de loop der jaren niet belemmerd door gebouwen. De historie van het huis is onlosmakelijk verbonden met die van de naastgelegen Wiel. Uit onderzoek blijkt dat al in 9e eeuw op een natuurlijke hoogte - een stroomrug of een donk - een dorpje te hebben gelegen met de naam Hamarita. Stap voor stap werd van hieruit de omtrek ontgonnen. Dat ging gepaard met aanleg van kaden, watergangen en sluizen. In het begin van de van de 12e eeuw wroette de Maas zich door de dorpsgronden van Nederhemert heen. Kronkelend, verplaatste de rivier zich zuidwaarts. Daarbij moet het vroegmiddeleeuwse Nederhemert zijn verzwolgen. Van Huize Wielestein, “een huys gelegen aan het Weyl”is bekend dat het op 21 december 1564 werd verkocht door Joost Turck aanHendrikck Stael voor 100 pond. Een eerste vermelding van omdat er zeer weinig nieuwbouw is gepleegd in de omgeving van de woning. Het huis is gelegen op een terp, aan de westzijde van de Kasteellaan. De woning staat op een terp omdat het dorpje wordt omringd door rivieren, de Maas, de Bergse Maas en het Heusdensch kanaal, waarvan Nederhemert in de uiterwaarden ligt waar kans op overstromingen is. “een hofstad en geseet gelegen in het dorp Hemert aan de Weyl belast met erftijnsen van F 3,-“. In 1576 worden de goederen van wijlen Hendrick Stael gerechtelijk verkocht aan Aert Ansemszn ten behoeve van Claes Ghijsberts Lieffman die ze verkoopt aan Maria Wittenhorst, weduwe van Fredrick Torck, vrouwe Hemert .

Oude pastorie

In 1881 is het huis gebouwd als pastorie. lees hier verder

bouwhistorie

Over de bouw van het huis is nog een en ander terug te vinden. Zo is het orginele bestek van de verbouwing in 1890 bewaard gebleven. Lees hier verder.

bewoners

Leentje, Els en Henk Knoop waren de laatste bewoners. Henk was de boswachter van ‘t Ailand’. Tevens verzorgde hij tot op late leeftijd de stempeltjes aan de poort van speeltuin. Lees hier verder.

WELKOM

website nog in

aanbouw

Welkom op de

website van Huize

Wielestein.

Huize Wielestein is

een oude pastorie

met een rijke

Hebt u vragen of

opmerkingen laat

het ons gerust